Конкурсная документация по горячему питанию на — казахском языке

Орта білім беру ұйымдарында

білім алушыларды тамақтандыруды ұйымдастыру бойынша

 көрсетілетін қызметтерді берушіні

 таңдау қағидаларына

2-қосымша

 

 

Орта білім беру ұйымдарында білім алушыларды тамақтандыруды ұйымдастыру бойынша көрсетілетін қызметтерді берушіні таңдау жөніндегі үлгілік конкурстық құжаттама

Алматы қаласы Білім басқармасы

«Алматы жолаушылар көлігі және технологиялар колледжі» КМҚК білім алушы ларының

тамақтануын ұйымдастыру бойынша қызметтің өнім жеткізушісін таңдау бойынша конкурс
(конкурс атауын көрсету)

 

Конкурсты ұйымдастырушы:

Алматы қаласы Білім басқармасы «Алматы жолаушылар көлігі және технологиялар колледжі» коммуналдық  мелекеттік қазыналық кәсіпорын

Алматы қаласы, 2-ші Остроумов көшесі 10/3

ЖСК KZ20914002203KZ002WZ Кбе16 «СБЕРБАНК» АҚ

БСН 130840003574

БСК SABRKZKA

e-mail: mail@akptit.kz@mail.ru

Байланыс телефондары: 8(727)-383-76-56

 

 1. Жалпы ережелер

 

 1. Орта білім беру ұйымында білім алушыларды тамақтандыруды ұйымдастыру бойынша көрсетілетін қызметті (бұдан әрі – көрсетілетін қызмет)   мемлекет тарапынан тегін тамақпен қамтамасыз етілген білім алушы лар саны 586 білім алушы , бір уақыт ыстық тамақпен 572 білім алушы және _ уақыт тамақпен 14 толық жетім білім алушы  қамтамасыз етілген.

Білім алушыларды тегін тамақтандыруды ұйымдастыруға бюджет қаражаты есебінен бөлінетін сома:

— әр білім алушыға күніне 735 тг.

— әр жетім балаға күніне 1838 тг.

Барлығы 102 348 148 тг.( жүз екі миллион үш жүз қырық сегіз мың жүз қырық сегіз тенге, 00 тиын).

Тамақтандыруды ұйымдастыру КМҚК «Алматы жолаушылар көлігі және технологиялар колледжі» Алматы қаласы Білім Басқармасы, Алматы қаласы, 2-ші Остроумов көшесі 10/3, тамақтандыруды ұсыну білім алушыларға оқу кезінде 01 ақпан 2018 жылдан 31 желтоқсан 2018 жылға дейін.

Бір білім алушыны тамақтандыру құны конкурсты ұйымдастырушы белгілеген құннан аспайды.

 1. Осы конкурстық құжаттама мыналарды қосады:

1) осы Үлгілік конкурстық құжаттамаға 1-қосымшаға сәйкес көрсетілетін қызметтерді алушылар санаттарының тізбесін;

2) осы Үлгілік конкурстық құжаттамаға 3-қосымшаға сәйкес техникалық тапсырманы;

3) осы Үлгілік конкурстық құжаттамаға 4,5-қосымшаларға сәйкес заңды және жеке тұлғалар үшін конкурсқа қатысуға арналған өтінімді;

4) осы Үлгілік конкурстық құжаттамаға 6-қосымшаға сәйкес әлеуетті өнім берушінің біліктілігі туралы мәліметтерді;

5) осы Үлгілік конкурстық құжаттамаға 7-қосымшаға сәйкес неғұрлым сапалы қызмет көрсетуді ұсынатын конкурс жеңімпазын айқындау үшін критерийлер тізбесін қамтиды.

6) Қызмет көрсету бойынша үлгілік келісім-шарт

9-қосымшаға сәйкес.

 1. Конкурсқа қатысуға ниет білдірген әлеуетті өнім беруші конкурсқа қатысуға өтініммен қоса орта білім беру ұйымдарының білім алушыларын тегін тамақтандыруды қамтамасыз ету үшін бюджет қаражаты есебінен бөлінген соманың бір пайызы мөлшерінде конкурсқа қатысуға арналған өтінімді қамтамасыз етуді:

1) конкурсты ұйымдастырушының (тапсырыс берушінің) мынадай банк шотында KZ20914002203KZ002WZ (конкурсты ұйымдастырушының (тапсырыс берушінің) банктік шотының толық деректемелерін көрсету) орналастырылған ақшаның кепілдік берілген ақша жарнасы;

2) осы Үлгілік конкурстық құжаттамаға 7-қосымшаға сәйкес банктік кепілдік нысанында енгізеді.

 

2. Әлеуетті өнім берушілерді конкурс туралы хабардар ету

 

 1. Конкурсты ұйымдастырушы конкурстық құжаттама бекітілген күннен бастап күнтізбелік бес күн ішінде, бірақ әлеуетті өнiм берушiлер конкурсқа қатысуға өтiнiмдер беретін соңғы күнге дейін кемiнде күнтiзбелiк жиырма күн қалғанда Орта білім беру ұйымдарында білім алушыларды тамақтандыруды ұйымдастыру бойынша көрсетілетін қызметтерді берушілерді таңдау қағидаларының 4-қосымшасына сәйкес нысан бойынша интернет-ресурста www.akptit.kz конкурс туралы хабарландыруды орналастыру арқылы әлеуетті өнім берушілерді хабардар етеді.
 2. Конкурстық құжаттаманың көшірмелері интернет-ресурста www.akptit.kz орналастырылады және ол әлеуетті өнім берушілерге қағаз түрінде беріледі. Өтінім хат бойынша беріледі, еркін нысанда бағытталған электрондық мекен-жайы: mail@akptit.kz@mail.ru.

Ол әлеуетті өнім берушілерге қағаз түрінде ұсынылады. Олардың талабы бойынша күн сайын жұмыс күндері сағат 13:30 19 қаңтар 2018 жылғы мына мекенжай бойынша: Алматы қаласы, 2-ші Остроумов көшесі КМҚК «Алматы жолаушылар көлігі және технологиялар колледжі»

 1. Конкурстық комиссияның хатшысы конкурс қатысушыларына конкурстық құжаттаманың қағаз түріндегі көшірмелерін қол қойғызып береді және деректерді конкурстық құжаттаманың көшірмесін алған тұлғаларды тіркеу журналына енгізеді.
 2. Тұлғаларды тіркеу журналында конкурс атауы мен өткізу мерзімі, әлеуетті өнім берушінің не заңды тұлға өкілінің тегі, аты, әкесінің аты, жеке куәлігінің нөмірі, орналасқан жері мен байланыс телефондары, конкурстық құжаттама көшірмесін алу уақыты мен күні көрсетіледі.
 3. Тұлғаларды тіркеу журналы тігіледі, беттері нөмірленеді, соңғы парағы конкурсты ұйымдастырушының мөрімен бекітіледі.

 

 1. Конкурсқа қатысуға конкурстық өтінімді ресімдеу

 

 1. Конкурсқа қатысуға өтінім:

1) осы Үлгілік конкурстық құжаттамаға 3, 4-қосымшаларға сәйкес мемлекеттік және орыс тілдерінде жасалған және әлеуетті өнім берушінің қолы қойылып,  мөрімен куәландырылған өтінімді;

2) конкурстық құжаттаманың талаптарына сәйкес әлеуетті өнім беруші құжаттарының тізбесін қамтиды:

заңды тұлғалар үшін құқықтық қабілеттілігін (заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің көшірмесі немесе анықтама, заңнамада белгіленген тәртіппен бекітілген жарғы көшірмесі), жеке тұлғалар үшін – азаматтық қабілеттілігін (кәсіпкерлік субъектісі ретінде тіркелгені туралы құжат, жеке куәлігінің көшірмесі) растайтын нотариат куәландырған құжаттар;

осы Үлгілік конкурстық құжаттамаға 8-қосымшаға сәйкес әлеуетті өнім берушіге қызмет көрсететін банктің немесе банк филиалының банктің (банк филиалының) бірінші басшысының немесе оның орынбасарының қолы қойылып,банк мөрі бар әлеуетті өнім берушінің Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының №1301 қаулысымен 2007жылы 27 желтоқсанда  бекітілген Екінші деңгейдегі банктердегі, кредиттік серіктестіктердегі және ипотекалық компаниялардағы бухгалтерлік есеп шоттарының үлгі жоспарына сәйкес банктің немесе банк филиалының алдындағы міндеттемелерінің барлық түрлері бойынша анықтама берілген күннің алдындағы үш айдан көп созылған мерзімі өткен берешектің жоқтығы туралы анықтаманың түпнұсқасы (егер әлеуетті өнім беруші бірнеше екінші деңгейдегі банктердің немесе филиалдардың, сондай-ақ шетелдік банктің клиенті болып табылса, осы анықтама осындай банктердің әрқайсысынан ұсынылады). Анықтама конкурстық өтінімдер бар конверттер ашылатын күннің алдындағы бір айдан кешіктірілмей алынуы тиіс;

белгіленген нысандағы анықтамасының түпнұсқасы жоқтығы туралы, тиісті салық органының салық берешегінің, міндетті зейнетақы жарналары бойынша берешекті және әлеуметтік аударымдар бойынша, жинақтаушы зейнетақы қорлары нысан бойынша Қазақстан Республикасының қаржы Министрінің 29 желтоқсандағы 2008 жылғы №622 бұйрығымен бекітілген «дербес шоттарды жүргізу Ережелерін бекіту туралы» тіркелген мемлекеттік тіркеу Тізілімінде №5446 нормативтік-құқықтық актілердің, үш айдан астам (төлеу мерзімі кейінге қалдырылған жағдайларды қоспағанда, Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес) алынған күнінен кешіктірмей, бір ай ішінде конкурстық өтінімдері бар конверттерді ашу үшін салық органының мөрімен бекітілген не орынбасарының қолымен немесе e-gov электрондық үкімет «порталы арқылы»  алынған

ҚҚС (қосылған құн салығы) бойынша есепте тұрғаны туралы куәліктің көшірмесі;

«ҚР кодексінде көзделген 2008 жылғы «салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті»» Қазақстан Республикасының Үкіметінің 2011 жылы 31 қазанда № 1238 қаулысымен бекітілген

құжаттың түпнұсқасы, конкурсқа қатысуға кепілдік берілген ақшалай жарна түрінде өтінімді қамтамасыз етуді растайтын құжаттың түпнұсқасы ПП ҚР №1301 бекітілген;

осы Үлгілік конкурстық құжаттамаға 3-қосымшаға сәйкес көрсетiлетiн қызметтердiң сапалық және сандық сипаттамалары айқындалған техникалық тапсырма. Техникалық тапсырмада міндетті тәртіппен білім алушы ларды сапалы,теңгерімделген және қауіпсіз тамақтандыруды қамтамасыз ету үшін талап етілетін перспективалық мәзір көрсетіледі;

төрт апталық ас-мәзірі білім алушы ларды бір мезгіл тамақпен және білім алушы -жетім үш реттік тамақпен қамтамасыз ету, білім алушы ларды сапалы, теңгерімделген және қауіпсіз тамақтандыру талап етіледі;

осы Үлгілік конкурстық құжаттамаға 6-қосымшаға нысан бойынша қызметкерлердің біліктілігі туралы мәліметтер.

 

 1. Конкурсқа қатысуға өтінімді беру тәртібі

 

 1. Конкурсқа қатысуға өтінімді және тиісті құжаттарды әлеуетті өнім беруші, конкурсты ұйымдастырушыға тігілген түрде, беттері нөмірленген түзетусіз және тазарту, өтінімнің соңғы беті мөрмен куәландырылады және қолма-қол немесе почта байланысын пайдалана отырып мекен-жай бойынша: Алматы қаласы, 2-ші Остроумов көшесі 10/3, КМҚК » Алматы жолаушылар көлігі және технологиялар колледжі «.

Қабылдау және тіркеуге конкурстық құжаттамаға жауапты;

Өтінімдер 19 қаңтар 2018 жылына  дейін күн сайын жұмыс күндері сағат 9-00 ден 16-00-ге және 2018 жылдың 19-ші қаңтары 13-30-ға дейін қоса алғанға  дейін қабылданады.

 1. Конкурстық комиссияның хатшысы өтінімдері бар конверттерді қабылдайды және өтінімдерді тіркеу журналына конкурсқа қатысуға өтінім берген әлеуетті өнім беруші туралы мәліметтерді енгізеді.
 2. Конкурсқа қатысуға өтінімдерді тіркеу журналында өткізу мерзімі туралы, конкурсты ұйымдастырушы, әлеуетті өнім берушіжөнінде мәліметтер, атауы мен почта мекенжайы, ЖСН, жеке куәлігі, өтінімді тіркеу күні мен уақыты көрсетіледі.

Көрсетілген журналға өтінімдерді тіркеуден бас тарту себебін көрсете отырып, әлеуетті өнім берушілер туралы мәліметтер енгізіледі.

Конкурсқа қатысуға өтінімдерді тіркеу журналы конкурстық құжаттама көшірмелерін алған адамдарды тіркеу журналына ұқсас ресімделеді.

 1. Конкурсты ұйымдастырушы бекіткен мерзім өткеннен кейін ұсынылған өтінімдер тіркелуге жатпайды және әлеуетті өнім берушілерге қайтарылады.

 

 1. Конкурс өтінімдері бар конверттерді конкурстық комиссияның ашуы

 

 1. Конкурстық комиссия конкурсқа қатысуға өтінімдері бар конверттерді ашуды конкурстық құжаттамада конкурсты ұйымдастырушы көрсеткен күні, уақыт пен орында конкурстық комиссия мүшелерінің қатысуымен өткізеді. 18.01.2018 ж. сағат 14 -30 мекен-жайы бойынша: Алматы қаласы, 2-ші Остроумов көшесі 10/3 КМҚК «Алматы жолаушылар көлігі және технологиялар колледжі» конкурстық комиссия мүшелерінің қатысуымен өткізеді.
 2. Конкурстық комиссияның төрағасы қатысушыларға конкурстық комиссияның құрамы, белгіленген мерзімде конкурсқа қатысуға өтінімді ұсынған әлеуетті өнім берушілердің саны туралы хабарлайды.
 3. Комиссия хатшысы конкурсқа қатысуға өтінімді ұсынған тұлғаларды тіркеу журналына енгізілген мәліметтерді жариялайды және әлеуетті өнім берушілердің конкурсқа қатысуға өтінімдерібар конверттерін ашады.
 4. Конкурсты ұйымдастырушының хабарландыруында белгіленген мерзімде ұсынылған конкурсқа қатысуға өтінімдері бар конверттер ашылуға жатады.
 5. Конверттерді ашу хаттамасы Орта білім беру ұйымдарында білім алушыларды тамақтандыруды ұйымдастыру бойынша көрсетілетін қызметтерді берушілерді таңдау қағидаларының 5-қосымшасына сәйкес ресімделеді, оған конкурстық комиссияның мүшелері әрбір парағына және соңына қолын қояды және әлеуетті өнім берушілердің өтінімдері бар конверттер ашылған күннен бастап күнтізбелік үш күннен кешіктірмей интернет-ресурста : www.akptit.kz орналастырылады.

 

 1. Конкурстық өтінімдерді қарау

 

 1. Комиссия өтінімдер бар конверттер ашылған күннен бастап күнтізбелік үш күн ішінде конкурсқа қатысуға рұқсат беру үшін өтінімді толықтығы және конкурстық құжаттамаға сәйкестігі тұрғысынан қарайды.
 2. Конкурсқа қатысуға өтінімдер ұсынған, конкурстық құжаттама талаптарына сәйкес келмейтін әлеуетті өнім берушілер конкурсқа жіберілмейді.
 3. Конкурстық комиссия әлеуетті өнім берушілерді айқындайды, тиісті конкурстық құжаттама талаптарына және оларды конкурсқа қатысушылар деп таниды, дұрыстығын белгілеу қажет болған жағдайда әлеуетті жеткізуші ұсынған құжаттарды комиссия жазбаша түрде қажетті ақпаратты тиісті мемлекеттік органдардан сұратады, жеке және заңды тұлғалардың сәйкестігін нақтылау мақсатында әлеуетті өнім берушілердің талаптарына олардың банкроттау рәсіміне қатысы жоқтығы банкроттық рәсімінде комиссия ақпаратты ғаламтор-ресурсында қарайды, уәкілетті органның банкроттық жүргізілуін бақылауды жүзеге асырады.
 4. Отырыс конкурсқа рұқсат беру туралы хаттамамен ресімделеді, оның әрбір парағына және соңына конкурстық комиссияның барлық мүшелері қолын қояды.
 5. Комиссия Орта білім беру ұйымдарында білім алушыларды тамақтандыруды ұйымдастыру бойынша көрсетілетін қызметтерді берушілерді таңдау қағидаларының 6-қосымшасына сәйкес өзінің шешімін конкурсқа рұқсат беру хаттамасымен ресімдейді.

Қол қойылған конкурсқа рұқсат беру хаттамасы комиссия отырысы өткен күннен бастап күнтізбелік бір күннен кешіктірмей интернет-ресурста www.akptit.kz  орналастырылады.

24.Конкурс жеңімпазын аңықтау үшін неғұрлым сапалы көрсетілетін қызметті ұсынатын конкурс ұйымдастырушы өнім берушіні таңдау критерийлерін көздейді.

 1. Комиссия конкурсқа қатысуға рұқсат беру хаттамасы жарияланған сәттен бастап күнтізбелік екі күн ішінде осы Үлгілік конкурстық құжаттамаға 7, 8-қосымшаға сай өлшемдерге сәйкес жеңімпазды айқындау үшін рұқсат берілген әлеуетті өнім берушілердің өтінімдерін бағалайды және салыстырып тексереді.
 2. Конкурстық комиссияның өтінімді конкурстық құжаттама талаптарына сәйкестендіруге байланысты әрекетіне жол берілмейді.

Өтінімді сәйкестендіру деп конкурстық комиссияның өтінімді жетіспейтін құжаттармен толықтыруға, құжаттарды алмастыруға, тиісінше ресімделмеген құжаттарды дұрыстауға бағытталған әрекеті түсініледі.

 1. Егер неғұрлым үздік сипаттамалары бар көрсетілетін қызмет ұсынылған жағдайда, әлеуетті өнім берушінің техникалық тапсырмасының конкурстық құжаттамада көрсетілген техникалық тапсырмаға сәйкес болмауына жол беріледі.
 2. Конкурстық құжаттаманың талаптарына және біліктілік талаптарына сәйкес әлеуетті өнім беруші конкурс жеңімпазы болып танылады.

Егер конкурста конкурстық құжаттаманың талаптарына сәйкес өтінімді ұсынған және Орта білім беру ұйымдарында білім алушыларды тамақтандыруды ұйымдастыру бойынша көрсетілетін қызметтерді берушілерді таңдау қағидаларының талаптарына сәйкес келетін екі не одан да көп әлеуетті өнім беруші қатысқан жағдайда№7,8-қосымшаға сәйкес  , сондай жағдайда барынша көп балл алған және басқа әлеуетті жеткізушілермен салыстырғанда міндеттемелерді ең үздік орындау шарттарын ұсынған әлеуетті өнім беруші конкурс жеңімпазы болып танылады.

 1. Конкурстық комиссияның төрағасы, ол болмаған жағдайда төраға орынбасары конкурстық комиссияның отырысына қатысып отырған тұлғаларға конкурс нәтижелері мен жеңімпазын жариялайды.
 2. Конкурс қорытындылары туралы хаттама Орта білім беру ұйымдарында білім алушыларды тамақтандыруды ұйымдастыру бойынша көрсетілетін қызметтерді берушілерді таңдау қағидаларының 7-қосымшасына сәйкесресімделеді, оған комиссияның мүшелері әрбір парағына және соңына қолын қояды.
 3. Конкурс қорытындылары туралы хаттамаға қол қойылған күннен бастап бір жұмыс күн ішінде конкурсты ұйымдастырушы конкурс қорытындылары туралы хаттаманы интернет-ресурста www.akptit.kz орналастырады.
 4. Әлеуетті өнім беруші конкурсқа қатысуға өтінімді қамтамасыз етуді ол конкурс жеңімпазы ретінде айқындалған жағдайда шарт жасасудың және шартты орындаудың қамтамасыз етуін енгізудің кепілі ретінде енгізеді.
 5. Әлеуетті өнім беруші конкурсқа қатысуға өтінімді қамтамасыз етуді конкурсқа бөлінген соманың бір пайызы көлемінде енгізеді.
 6. Банктік кепілдік немесе кепілдік берілген ақша жарнасы түрінде конкурстық өтінімді қамтамасыз етуді енгізеді, ол конкурсты ұйымдастырушының банк шотынаенгізеді.
 7. Өтінімді қамтамасыз етудің қолданылу мерзімі–конкурс өтінімінің қолданылу мерзімінен кем емес.
 8. Қамтамасыз етуі жоқ конкурсқа қатысуға өтінімдерді конкурстық комиссия кері қайтарады.
 9. Әлеуетті өнім берушінің тұтастай алғанда, үшінші тұлғаларда конкурсқа қатысуға өтінім мерзімінің аяқталуына дейін енгізілген кепілдік берілген ақша жарнасы бөлігінде талап ету құқығының туындауына әкелетін іс-қимылдарына жол берілмейді.
 10. Конкурсты ұйымдастырушы конкурсқа қатысуға өтінімді қамтамасыз етуді мынадай:

1) жеңімпаз деп айқындалған әлеуетті өнім беруші шарт жасасудан жалтарған;

2) конкурстың жеңімпазы шарт жасасып, конкурстық құжаттамада белгіленген шарттың орындалуын қамтамасыз етуді енгізу және мерзімдері туралы талаптарды орындамаған немесе уақытылы орындамаған жағдайларда қайтармайды.

 1. Конкурсты ұйымдастырушы әлеуетті өнім берушіге өзі енгізген конкурсқа қатысуға өтінімді қамтамасыз етуді мынадай жағдайлардың бірі басталған күннен бастап күнтізбелік үш күн ішінде қайтарып береді:

1) конкурсқа қатысуға рұқсат беру туралы хаттамаға қол қойылуы. Көрсетілген жағдай конкурсқа қатысуға жіберілген әлеуетті өнім берушілерге қолданылмайды;

2) конкурс қорытындылары туралы хаттамаға қол қойылуы. Көрсетілген жағдай конкурс жеңімпазы болып айқындалған конкурсқа қатысушыға қолданылмайды;

3) шарттың күшіне енуі және конкурс жеңімпазының шарттың орындалуын қамтамасыз етуді енгізуі.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Орта білім беру ұйымдарында

білім алушыларды тамақтандыруды

ұйымдастыру бойынша

көрсетілетін қызметтерді

берушілерді таңдау жөніндегі

үлгілік конкурстық құжаттамаға

1-қосымша

                  

Көрсетілетін қызметті алушылар санатының тізбесі

Коммуналдық Мемлекеттік Қазыналық Кәсіпорны «Алматы жолаушылар көлігі және технологиялар колледжі» Алматы қаласы білім Басқармасының қызметтерді берушіні таңдау бойынша конкурс білім алушыларды тамақтандыруды ұйымдастыру бойынша

 

Конкурсты ұйымдастырушының атауы Білім беру ұйымын

дағы көрсетілетін қызметті  алушылар

дың жалпы саны

Оның ішінде бюджет қаражаты есебінен тегін тамақтандыру

мен қамтамасыз етілетін білім алушылар

Қызметті көрсету мерзімдері Қызметті көрсету орны Білім алушыларды тегін тамақтанды

руды қамтамасыз етуге

бюджет қаражаты есебінен бөлінген сома

1 2 3 4 5 6 7
Коммуналдық Мемлекеттік Қазыналық Кәсіпорны

«Алматы жолаушылар көлігі және технологиялар колледжі»

Алматы қаласы Білім Басқармасы

586 білім алушы 14 қамқоршы 2018  жылдың

1 ақпанынан

31 желтоқсанға

дейін

КМҚК «Алматы жолаушылар көлігі және технологиялар колледжі»

Алматы қаласы,

2-ші Остроумов к-сі 10/3

102 348 148 т.

 

 

 

 

 

Колледж директоры_____________________Сулейменов С.Т.

М.О.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Орта білім беру ұйымдарында

білім алушыларды тамақтандыруды ұйымдастыру бойынша

көрсетілетін қызметтерді

 берушілерді таңдау жөніндегі

конкурстық құжаттамаға

3-қосымша

 

Орта білім беру ұйымдарында білім алушыларды тамақтандыруды

ұйымдастыру бойынша көрсетілетін қызметтерді берушіні таңдау

бойынша конкурстық құжаттамаға

техникалық тапсырма

 

КМҚК «Алматы жолаушылар көлігі және технологиялар колледжі» білім алушы ларын  тамақтануын ұйымдастыру бойынша  қызмет Алматы қаласы, 2-ші Остроумов к-сі 10/3 мекен – жайы бойынша орналасқан кәсіби білім беру ұйымының білім алушы ларына көрсетілуі тиіс.

Ұсынатын мерзім: 1 ақпаннан  31 желтоқсан 2018 жылға дейін

Қызметтің жіберер мекен-жайы: КМҚК «Алматы жолаушылар көлігі және технологиялар колледжі» 2-ші Остроумов к-сі 10/3.

Мемлекеттік тапсырыспен 572 білім алушы  және 14 білім алушы  жетім бюджеттік қаражат есебімен тамақпен қамтамасыз етіледі.

КМҚК «Алматы жолаушылар көлігі және технологиялар колледжі» күн сайын ас мәзірін жұғымдылық, теңгерімділік, қауіпсіздік талаптарына сәйкес білім алушы лардың жас ерекшеліктерін ескере отырып, міндетті түрде бірінші – үшінші тағамдарды дәрумендерімен конкурстың ұйымдастырушысы әзірлейді және халықтың санитарлық – эпидимиологиялық саулығы саласындағы уәкілетті органмен келісіледі.

— тұтынушыларға кепіл болатын тағамдар мен тамақтану  кезеңдерінде  санитарлық нормалар мен ережелерді сақтау үшін қажетті жағдайлар жасау;

— денсаулығының жағдайы бойынша рұқсаттары бар, кәсіби, гигиеналық даярлықтан және аттестаттаудан өткен тұлғаларды жұмысқа қабылдау;

— әрбір қызметкердің медициналық кітапшасының  болуы;

— жұмысқа тұру кезінде алдын ала және барлық қызметкерлердің мерзімдік медициналық тексерулерден уақытында өтуі (медициналық мекемелермен келісі);

— күн сайын қажетті  құжаттаманы жүргізу (бракераждық журналдар, персоналды ірің және тыныс органдарының өткір ауруларына қарау журналы және басқа құжаттар);

-күнделікті ас мәзірі КМҚК «АЖКжТК» бекітілген ас мәзірімен сәйкес әзірлену керек.

-Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына, санитарлық ережелеріне, гигиеналық нормативтерге сәйкес қызметкерлер еңбектерінің жағдайлары;

— қызметкерлерді үш жиынтықтан кем емес арнайы киіммен және бас киіммен қамтамасыз ету;

-технологиялық, тоңазытқыш, желдеткіш және басқа жабдықтардың тиісті деңгейде жұмыс істеуі қамтамасыз  ету және жұмыстың басталуы алдында жыл сайын тексеріс жүргізу;

— өндірістік құралдардың, ыдыстың, жуатын және залалсыздандыратын құралдардың (ҚР қолдануға рұқсат етілген) және материалдық – техникалқ жарақтандырудың басқа да заттарының жеткілікті мөлшерінің болуы;

— жүргізілген жұмыстар туралы актінің болуымен дезинфекция, дезинсекция және дератизация бойынша іс – шараларды жүргізу;

— алғашқы  медициналық көмек көрсету үшін аптечкалардың болуы және оларды уақытында толтырып отыру;

— семинарлар, әңгімелесулер, лекциялар  өткізу жолымен  персоналмен санитарлық- ағартушылық жұмыс ұйымдастыру;

— өрт сөндіру   құралдарының болуы. Ыстық тамақ қызметтері  бойынша бірінші ретте жатқан әлеуетті өнім жеткізушілер кепіл хат ұсынуға құқығы бар;

— азық блогына келіп түсетін азық – түліктер шикізаты мен азық – түлік өнімдеріне қойылатын гигиеналық  талаптарға сәйкес келуі тиіс және шығарылған  күні, өнімнің сақталу мерзімі  мен жағдайларын көрсете отырып шығарылғаны, сапасы мен қауіпсіздігін куәландыратын құжаттар болуы тиіс. Ілеспе құжатты өнімді қолданып болғанша  сақталуы міндетті.

 • қызметті көрсету барысында қолданылатын өнімдердің сапасына сертификаттар болуы тиіс;
 • дайын тамақты сынама алынғаннан кейін ғана тарату жүзеге асырылады;
 • тағамдарға баға беру бракераждық комиссия органалептикалық көрсеткіштер бойынша (сынама тамақ дайындалған ыдыстан тікелей алынады) жүргізіледі: медициналық қызметкер, тамақ блогының қызметкері және білім беру мекемесі әкімшілігінің өкілі. Бракераж нәтижесі осы санитарлық ережелердің 2 үлгі 12 қосымшасына  сәйкес «дайын кулинарлық өнімдерді бракераждау журналына» тіркеледі. Тағамды дайындау технологиясы бұзылған кезде, сондай – ақ дайын болмаған жағдайларда, анықталған кулинарлық кемшіліктер жойылғанға дейін тағам жіберуге босатылмайды.
 • күн сайын жұмыс басталудың алдында медициналық қызметкер білім беру мекемесінің қоғамдық тамақтануды ұйымдастыратын қызметкерлердің қол терісінде және дененің ашық жерлерінде ірің ауруларының, сондай – ақ ангина, жоғарғы тыныс алу мүшелерінің катаралды көріністерінің болмауын тексереді.
 • сақтаудың ерекше жағдайларын талап ететін  тез бұзылатын азық өнімдерінің сақталу жағдайлары мен сақтау мерзімдерін бақылау мақсатында осы санитарлық ережелердің 11 қосымшасына сәйкес термометрлерді пайдаланумен (сыныптан басқалары) тоңазытқыш жабдықтарында сақтаудың температуралық режимін бақылауды жүргізеді (5 үлгі 10 қосымшаға сәйкес);
 • технологиялық үдерістің сақталуын бақылау мақсатында дайындалған тағамдардың әрбір партиясынан туәліктік сынама алынады. Тәуліктік сынаманы алуды осы санитарлық ережелердің 11 тармағындағы сынамаларды алу бойынша ұсыныстарға сәйкес азық блогының (аспаз) қызметкері жүзеге асырады. Тәуліктік сынамалардың дұры алынуына және сақталу жағдайларына бақылауды медициналық қызметкер жүзеге асырады.
 • өндірістік ортаның заттары болып табылатын жабдық, мүлік, ыдыс, тара қоғамдық тамақтандыру ұйымдарына қойылатын санитарлық – эпидемиологиялық талаптарға сәйкес келуі тиіс және белгіленген тәртіпте азық өнімдерімен байланыста болу үшін рұқсат етілген материалдардан орындалуы тиіс;
 • қандай да бір технологиялық жабдық істен шыққан кезде ас мәзіріне өзгеріс енгізу керек және дайын тағамдарды өндіру осы санитарлық ережелердің талаптарының  сақталуын қамтамасыз ету керек;
 • осы санитарлық ережелердің талаптарына сәйкес жуу және залалсыздандыру ережелерін сақтау мақсатында бір отыратын орынға үш жиынтықтан кем емес есебі бойынша жеткілікті мөлшерде асхана ыдыстарымен және құралдарымен, сондай – ақ тарату желісінің маңында оны сақтау үшін шкафтармен қамтамасыз ету туралы міндеттеме хат;
 • азық өнімдерін дайындау, тарату кездірінде өмір қауіпсіздік талаптарына жауап беретін фарфор, фаянс және шыны ыдыстар қолданылуы тиіс. Асхана ыдыстары дайын тағамдарды дайындау және сақтауға арналған ыдыс тот баспайтын болаттан немесе гигиеналық қасиеттері бойынша  ұқсас материалдардан жасалуы тиіс;
 • формасын өзгерткен, шеттері сынған, сызат түскен, эмалі бұзылған асхана және асүйлік  ыдысты, алюминийден жасалған тақтайларды; сызат түскен және механикалық зақымданған тақтайшалар мен ұсақ ағаш құралдарын пайдалануға тыйым салынады;
 • білім алушы лардың тамақтану кестесін сақтау;
 • кассалық аппараттардың болуы;
 • азық өнімдерін және азық – түлік шикізатын жеткізу Тұтынушылардың құқықтарын қорғау басқармасы беретін қорытындысы бар мамандандырылған машиналарда жүргізілкі тиіс. Жүргізуші мен экспедитордың  жеке медициналық кітапшалары болуы тиіс.
 • Білім алушы лардың тамақтануында тыйым салынған тағамдарды, сондай – ақ газдалған және алкогольсіз энергетикалық сусындарды, чипсыларды, сухарилерді және құрамында генномодификациялық ингридиенттер бар тамақ өнімдерін болдырмау туралы міндеттемені орындау;
 • Тамақтану кестесі 1 ауысым білім алушы ларына (уақытты және өзгерісті көрсету) 2 ауысым білім алушы ларына (уақытты және өзгерісті көрсету) колледж директоры Сулейменов С.Т. бекітілген.
 • Колледжге тағамдар дайындалатын жерге жыл соңында және қажеттілікке байланысты жөндеу жұмыстарын жүргізуге міндетті.

 

Колледж директоры__________________Сулейменов С.Т.

 

 

Орта білім беру ұйымдарында білім алушыларды

 тамақтандыруды ұйымдастыру бойынша

көрсетілетін қызметтерді берушілерді таңдау жөніндегі

үлгілік конкурстық құжаттамаға

3-қосымша

 

Конкурсқа қатысуға өтінім

(заңды тұлғалар үшін)

Кімге  Алматы қаласы Білім басқармасы КМҚК «Алматы жолаушылар көлігі және технологиялар колледжі»

(конкурсты ұйымдастырушының атауы)

Кімнен ______________________________________________________

(әлеуетті өнім берушінің толық атауы)

 

 1. Конкурсқа қатысуға үміткер әлеуетті өнім беруші туралы мәліметтер:
Әлеуетті өнім берушінің заңды, почта мекенжайы және байланыс телефондары
Заңды тұлғаның банктік деректемелері (БСН, БСК), сондай-ақ заңды тұлғаға қызмет көрсететін банктің немесе оның филиалының толық атауы мен мекенжайы
Заңды тұлғаның бірінші басшысының Т.А.Ә.
4 желтоқсандағы қазақстан республикасының 2015 жылғы «мемлекеттік сатып алу туралы» заңына сәйкес Ықылассыз мемлекеттік заңды тұлға тіркеу тізімінде тұрады ма
заңды тұлға басшысының және (немесе) уәкілетті өкілінің осы заңды тұлғаның жақын туыстары, жұбайы немесе жекжат құқығы туралы шешімдер қабылдайды
Заңды тұлғаның резиденттілігі

2._____________________________________________________________

(заңды тұлғаның толық атауы)

Осы  өтінімме

_______________________________________________________

(конкурстың толық атауы)

конкурсқа әлеуетті өнім беруші ретінде қатысуға ниет білдіреді және конкурстық құжаттамада көзделген талаптар мен шарттарға сәйкес_ Алматы қаласы Білім басқармасы КМҚК «Алматы жолаушылар көлігі және технологиялар колледжі» қызмет көрсетуді жүзеге асыруға келісім береді.

(қажетін көрсету керек)

3.____________________________________________________________

(заңды тұлғаның толық атауы)

осы өтініммен заңнамада көзделген бұзушылықтардың жоқтығын растайды.

4.____________________________________________________________

(заңды тұлғаның толық атауы)

конкурстық құжаттамамен танысқанын және конкурсты ұйымдастырушыға және конкурстық комиссияға өзінің құқықтық қабілеті, біліктілігі, сапалық және___________________көрсетілетін қызметтердің өзге де сипаттамалары туралы дұрыс емес мәліметтерді бергені үшін жауапкершілігі, сондай-ақ Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында көзделген өзге де шектеулерді сақтауы туралы хабардар етілгендігін растайды. Алматы қаласы Білім басқармасы КМҚК «Алматы жолаушылар көлігі және технологиялар колледжі»

(заңды тұлғаның толық атауы)

осы конкурсқа қатысуға өтінімде және оған қоса берілетін құжаттарда мұндай дұрыс емес мәліметтерді бергені үшін өзіне толық жауапкершілікті қабылдайды.

 1. Осы конкурстық өтінім 30 күн ішінде қолданылады.
 2. _____________________________________________________________

(заңды тұлғаның толық атауы)

жеңімпаз деп танылған жағдайда, біз шарттың орындалуын қамтамасыз етуді шарттың жалпы сомасының үш пайызын құрайтын сомада енгізуге міндеттенеміз.

 1. Конкурсқа қатысуға өтінім біздің арамыздағы міндетті шарттың рөлін атқарады.

 

Күні

 

Басшының қолы  _____________________ М.О.

                                       (Т.А.Ә., лауазымын көрсету)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Орта білім беру ұйымдарында білім алушыларды

 тамақтандыруды ұйымдастыру бойынша

 көрсетілетін қызметтерді берушілерді таңдау жөніндегі

үлгілік конкурстық құжаттамаға

4-қосымша

 

Конкурсқа қатысуға өтінім

(жеке тұлға үшін)

Кімге  Алматы  қаласы Білім басқармасы КМҚК «Алматы жолаушылар көлігі және технологиялар колледжі»  

(конкурсты ұйымдастырушының атауы)

Кімнен ______________________________________________________
(әлеуетті өнім берушінің толық атауы)

 

 1. Конкурсқа қатысуға үміткер жеке тұлға (әлеуетті өнім беруші) туралы мәліметтер:
Жеке тұлғаның – әлеуетті өнім берушінің жеке басын куәландыратын құжатқа сәйкес тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)
Жеке тұлғаның – әлеуетті өнім берушінің жеке басын куәландыратын құжаттың деректері (№, кім берген)
Жеке тұлғаның – әлеуетті өнім берушінің тіркелген мекенжайы
Тіркеу туралы куәліктің, патенттің не Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес конкурс мәніне сәйкес келетін кәсіпкерлік қызметпен айналысуға құқық беретін өзге де құжаттың нөмірі
Жеке тұлғаның – әлеуетті өнім берушінің банктік деректемелері (СТН, БСН, ЖСК), сондай-ақ жеке тұлғаға қызмет көрсететін банктің немесе оның филиалының толық атауы мен мекенжайы
Жеке тұлғаның – әлеуетті өнім берушінің байланыс телефондары, почта мекенжайы мен электрондық почта мекенжайы (болған жағдайда)
Жеке тұлға «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес қалыптастырылатын мемлекеттік сатып алуға жосықсыз қатысушылардың тізілімінде бар ма
Жеке тұлғада және (немесе) аталған жеке тұлғаның өкілінде өнім берушіні таңдау туралы шешім қабылдау құқығына ие болатын жақын туыстары, жұбайы (зайыбы) немесе жекжаттары бар ма не олар өткізілетін конкурстарда конкурсты ұйымдастырушының өкілі болып табылады ма
Жеке тұлғаның резиденттігі
 1. _____________________________________________________________

(жеке тұлғаның Т.А.Ә. көрсетіледі)

осы өтініммен конкурсқа (конкурстың толық атауын көрсету) әлеуетті өнім беруші ретінде қатысуға ниет білдіреді және конкурстық құжаттамада көзделген талаптар мен шарттарға сәйкес қызметтер көрсетуді (қажеттісін көрсету керек) жүзеге асыруға келісім білдіреді.

 1. _______________________________________________________

(әлеуетті өнім берушінің атауы)

осы өтініммен заңнамада көзделген бұзушылықтардың жоқтығын растайды.

 1. _____________________________________________________________

(әлеуетті өнім берушінің атауы)

конкурстық құжаттамамен танысқанын және конкурсты ұйымдастырушыға өзінің құқығы, біліктілігі, сапалық және өзге де сипаттамалары туралы (қажеттісін көрсету) дұрыс емес мәліметтер бергені үшін жауапкершілігі, сондай-ақ Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында көзделген өзге де шектеулерді сақтауы туралы хабардар етілгендігін Алматы қаласы Білім Басқармасы КМҚК «Алматы жолаушылар көлігі және технологиялар колледжі» растайды.

______________________________________________________________

(әлеуетті өнім берушінің атауы)

осы конкурсқа қатысуға өтінімде және оған қоса берілетін құжаттарды мұндай дұрыс емес мәліметтер бергені үшін өзіне толық жауапкершілікті қабылдайды.

 1. Осы конкурстық өтінім 30 күн ішінде қолданылады.

6.____________________________________________________________

(әлеуетті өнім берушінің атауы)

конкурстың жеңімпазы деп танылған жағдайда, біз шарттың атқарылуын қамтамасыз етуді шарттың жалпы сомасының үш пайызын құрайтын сомада енгізуді міндеттенеміз (егер де конкурстық құжаттамада шарттың орындалуын қамтамасыз етуді енгізу көзделген болса көрсетіледі).

 1. Конкурсқа қатысуға өтінім біздің арамыздағы міндетті шарттың рөлін атқарады.

 

Күні

 

Басшының қолы  _____________________ М.О.

(Т.А.Ә., лауазымын көрсету)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Орта білім беру ұйымдарында білім алушыларды

 тамақтандыруды ұйымдастыру бойынша

 көрсетілетін қызметтерді берушілерді таңдау жөніндегі

үлгілік конкурстық құжаттамаға

6-қосымша

 

 

Қызметкерлердің біліктілігі туралы

мәліметтер 

(әлеуетті өнім беруші толтырады)

 

 

 1. Әлеуетті өнім берушінің атауы_______________________________________________
 2. Орта білім беру ұйымдарында білім алушыларды тамақтандыруды ұйымдастыру бойынша қызметті көрсету үшін _______________________________________________________

(әлеуетті өнім берушінің атауын көрсету)

Әлеуетті өнім берушіде қажетті штат қызметкерлері бар.

Қызметкерлердің жалпы саны ____ құрайды, оның ішінде растайтын құжаттарының көшірмелері қоса берілген  ____аспазшы, ____ технолог,   ____ диетолог құрайды:

Қызметкердің Т.А.Ә. Білімі және мамандығы Мамандығы бойынша еңбек өтілі Біліктілікті арттыру курстары туралы мәліметтер Жұмыс істеуге рұқсат берілгендігі туралы мәліметтер (рұқсат беру туралы белгісі бар медициналық кітапшалардың көшірмелері)
Барлығы
 1. Растайтын құжаттардың көшірмелерін қоса бере отырып, _________________________________соңғы бес жыл ішіндеконкурста сатып

(әлеуеттi өнiм берушiнің атауын көрсету)

алынатын көрсетілетін қызметтергеұқсас көрсеткен қызметтердіңкөлемі.

 

Көрсетiлген қызметтердiң атауы Тапсырыс берушiлердiң атауы Қызметтерді көрсету орны және жылы
 1. ___________________________________________________________

(әлеуеттi өнiм берушiнің атауы)

Әлеуетті тауар жеткізуші қызмет көрсету үшін бар ресурст туралы

қосымша мәліметтерді береді.  Біліктілік туралы барлық  мәліметті растаймын.

Күні

 

Басшының қолы  _____________________ М.О.

(Т.А.Ә., лауазымын көрсету)

 

 

Әлеуетті тауар жеткізуші біліктілігі туралы мәлімет

(Әлеуетті тауар жеткізушімен тауар алғанда толтырылады. Сынымдар туралы мәліметтер, олар болған кезде. басқа заңды тұлғалардың және (немесе) ұсыным хаттарын, пікірлерін атау және қоса беру қажет)_________

Біліктілік туралы барлық  мәліметті растаймын.

Күні

Басшының қолы  _____________________ М.О.

(Т.А.Ә., лауазымын көрсету)

 

 

Орта білім беру ұйымдарында

білім алушыларды тамақтандыруды ұйымдастыру бойынша

 көрсетілетін қызметтерді берушілерді таңдау жөніндегі

үлгілік конкурстық құжаттамаға

7-қосымша

Алматы қаласы Білім басқармасы КМҚК «Алматы жолаушылар көлігі және технологиялар колледжі» Орта білім беру ұйымдарында білім алушыларды  тамақтандыруды   ұйымдастыру бойынша көрсетілетін қызметтерді берушілерді таңдау критерийлері

 

Өлшемшарттар Балдар
1. Конкурстың мәні болып табылатын қызмет көрсету нарығындағы жұмыс тәжірибесі Әр жылға 2 балдан, бірақ 10 балдан аспайды
2. Экологиялық менеджмент жүйесін қанағаттандыратын тамақтандыруды ұйымдастыру бойынша көрсетілетін қызметке қолданылатын сәйкестік сертификатының бар болуы Жоқ

(0 балл)

Бар

(1 балл)

3. Тамақтандыруды ұйымдастыру бойынша көрсетілетін қызметке қолданылатын менеджмент сапасы жүйесі сертификатының бар болуы Жоқ

(0 балл)

Бар

(1 балл)

4. Аспазшылардың біліктілігі (10 балдан аспайды) Арнайы орта білім (білім туралы құжатын 2007 жылғы 27 шілдеге дейін алған жағдайда) немесе техникалық және кәсіптік білім 3 разряд (1 балл) Арнайы орта білім (білім туралы құжатын 2007 жылғы 27 шілдеге дейін алған жағдайда) немесе техникалық және кәсіптік білім 4 разряд (2 балл) Арнайы орта білім (білім туралы құжатын 2007 жылғы 27 шілдеге дейін алған жағдайда) немесе техникалық және кәсіптік білім 5 разряд және (немесе) жоғары білім (3 балл)
5. Технологтың, диетологтың («Қоғамдық тамақтану технологы» мамандығы бойынша) болуы (2 балдан аспайды) Жоқ

(0 балл)

Бір маман ғана бар

(1 балл)

Бар

(2 балл)

6. «Қоғамдық тамақтану технологы» мамандығы бойынша технолог біліктілігі бар өндіріс меңгерушінің болуы (кемінде 1 балл) Жоқ

(0 балл)

Бар

(1 балл)

7. Шығарылатын өнімнің ассортименттік тізбесінің бар болуы 10-нан кем ас атауы

(1 балл)

10-нан 30-ға дейін ас атауы

(2 балл)

30-дан 50-ге дейін ас атауы

(3 балл)

8. Азық-түлікті арнайы көлікпен жеткізу шарттары (кемінде 3 балл) Жалдап алу, өтеусіз пайдалану, лизинг және басқа шарттар негізінде көліктің болуы

(2 балл)

Жеке көлігінің болуы

(3 балл)

9. 100% қызметкерде жұмысқа рұқсаты бар болуы (кемінде 1 балл) Бір қызметкерде жоқ

(0 балл)

Барлық қызметкерде бар

(1 балл)

10. Отандық өндірушілерден сатып алынатын тамақ өнімдерінің көлемі (кемінде 3 балл) 85-тен 90 %-ға өнімдер

(2 балл)

90-нан 100%-ға дейін өнімдер

(3 балл)

11. Тамақ өнімдерінің жеке өндірісінің бар болуы (шаруа және ферма қожалығы, жылыжай және басқалары) (кемінде 2 балл) Жоқ
(0 балл)
Бар
(2 балл)
12. Тамақты дайындаудың технологиялық картасының болуы (кемінде 1 балл) Қолданылмайды

(0 балл)

Қолданылады

(1 балл)

13. Қызметкерлердің арнайы киімдерінің және залалсыздандырушы құралдардың болуы (кемінде 2 балл) Талап етілген көлемде

(1 балл)

Талап етілген көлемнен көп

(2 балл)

14. Тағамдарды дайындау кезінде жеке қуат үнемдеуші жабдықтардың, көрсетілетін қызметтің тиісті сапасын қамтамасыз ететін өндірістік құрал-жабдықтардың болуы (кемінде 2 балл) Жоқ

(0 балл)

Ішінара

(1 балл)

Толық көлемде бар

(2 балл)

15. Тамақтандыруды ұйымдастыру мәселесі бойынша аспазшылардың біліктілігін көтеру туралы сертификаттың болуы (кемінде 1 балл) Жоқ

(0 балл)

Бар

(1 балл)

16. Өндірістік бақылау жоспарының болуы (кемінде 1 балл) Жоқ

(0 балл)

Бар

(1 балл)

17. Тамақтандыруды ұйымдастыру бойынша қызмет көрсеткен білім беру ұйымдары ата-аналар комитеті төрағаларының қолы, мектептер директорларының қолы қойылған және мөрімен бекітілген көрсетілетін қызмет берушіге ата-аналар тарапынан берілген сипаттамалардың болуы (кемінде 3 балл) Жоқ

(0 балл)

Бар

(әр сипаттамаға 1 балдан, бірақ кемінде 3 балл)

18. Әлеуетті өнім берушілердің конкурс өткізілетін тиісті облыстардың, республикалық маңызы бар қаланың аумағында, астанада тіркелуінің бар болуы Жоқ
(0 балл)
Бар
(3 бал

Ескертпе: 4, 5-тармақтарда балдар әр маман үшін қойылады.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Орта білім беру ұйымдарында

білім алушыларды тамақтандыруды ұйымдастыру бойынша

 көрсетілетін қызметтерді берушілерді таңдау жөніндегі

үлгілік конкурстық құжаттамаға

9-қосымша

 

 

     Орта білім беру ұйымдарында білім алушыларды тамақтандыруды ұйымдастыру немесе тауарларды жеткізу бойынша қызмет көрсету туралы Типтік шарт

 

 1. ___________________________                                                        «___» ____________ _______ ж.

(Өткізілетін орын)

Бұдан әрі Тапсырыс беруші деп аталатын _____________ (Конкурсты ұйымдастырушының толық атауын көрсету) атынан, _____________________ (лауазымы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)) бір тараптан және бұдан әрі Өнім беруші деп аталатын ____________________________ атынан (өнім беруші – конкурс жеңімпазының толық атауы) _____________________________ (жеке кәсіпкерді тіркеу туралы куәлік, Жарғы және басқасы) негізінде әрекет ететін_________________________ (лауазымы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) екінші тараптан, Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында, жетім балалар мен ата-аналарының қамқорлығынсыз қалған балаларға білім беру ұйымдарында тәрбиеленуші және білім алушы балаларды тамақтандыруды қамтамасыз етуге байланысты 20___жылғы «___» _______ өткен тауарларды жеткізушілерді таңдау жөніндегі конкурс қорытындылары туралы хаттама негізінде осы Үлгілік конкурстық құжаттамаға 7-қосымшаға сәйкес Мемлекеттік мекемелердің ұйымдық-құқықтық нысанында құрылған мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында, жетім балалар мен ата-аналарының қамқорлығынсыз қалған балаларға арналған білім беру ұйымдарында тәрбиеленуші және білім алушы балаларды тамақтандыруды қамтамасыз етуге байланысты тауарлар жеткізілімінің шартын (бұдан әрі – Шарт) жасасты және мына төмендегілер туралы келісімге келді:

 1. Өнім беруші (сомасы цифрлармен және жазумен көрсетілсін) мөлшердегі сомаға (бұдан әрі – Шарттың бағасы) тауарларды Тапсырыс берушіге жеткізуді міндетіне алады.
 2. 2. Осы Шартта төменде көрсетілген ұғымдар мынадай түсіндірмені білдіретін болады:

1) дүлей күш (форс-мажор) – төтенше және тойтаруға болмайтын мән-жайлар (дүлей құбылыстар,  соғыс қимылдары және басқалары). Ондай мән-жайларға, атап айтқанда, мiндеттеменi орындау үшiн қажеттi тауарлардың рынокта болмауы жатпайды;

2) «Өнім беруші» – кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыратын жеке немесе заңды тұлға (егер Қазақстан Республикасының заңдарында өзгеше белгіленбесе, мемлекеттік мекемелерді қоспағанда), Тапсырыс берушімен жасасқан шартта оның контрагенті ретінде әрекет ететін тұлға.

3) «Тапсырыс беруші» – орган немесе мектепке дейінгі білім беру ұйымы немесе жетім балалар, ата-аналарының қамқорлығынсыз қалған балаларға арналған білім беру ұйымы.

4) «Тауар» – мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында, жетім балалар, ата-аналарының қамқорлығынсыз қалған балаларға арналған білім беру ұйымдарында білім алушыларды тамақтандыруды ұйымдастыру бойынша тауар.

5) «Шарт» – Тапсырыс беруші мен Өнім беруші арасында Қазақстан Республикасының азаматтық заңнамасына сәйкес жазбаша нысанда жазылған, тараптар оған барлық қосымшаларымен және толықтыруларымен бірге, сондай-ақ шартта сілтеме бар барлық құжаттамамен бірге қол қойған азаматтық-құқықтық акт;

3 «Шарттың бағасы» Тапсырыс беруші Шарттың шеңберінде Өнім берушіге өзінің шарттық міндеттемелерін толық орындағаны үшін төленуге тиіс соманы білдіреді;

4.Тараптар осы шарт бойынша міндеттемелерін толық немесе жартылай орындамаған жағдайда, егер ол дүлей күш нәтижесі болып табылса жауапкершілік артпайды.

Төменде көрсетілген құжаттар мен оларда айтылған жағдайлар, осы Шартты құрайды және оның ажырамас бөлігі болып саналады, атап айтқанда:

1) осы Шарт;

2) техникалық тапсырма;

3) Шарттың орындалуын қамтамасыз ету.

 1. Өнім беруші Шарттың орындалуын қамтамасыз етудi (банктік кепілдеме, кепілдік ақшалай жарна төлеу) Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында, жетім балалар мен ата-аналарының қамқорлығынсыз қалған балаларға білім беру ұйымдарында тәрбиеленуші және білім алушы балаларды тамақтандыруды қамтамасыз етуге байланысты тауарларды сатып алу қағидаларында көзделген жағдайларда енгiзеді.
 2. 6. Өнім берушінің үшінші тұлғалардың тұтастай не Шартты қамтамасыз етуді орындау бөлігінде талап қою құқығының туындауына әкеп соғатын іс-қимыл жасауына жол берілмейді. Тапсырыс берушінің Өнім беруші енгізген Шарттың орындалуын қамтамасыз етуді пайдалануына жол берілмейді.
 3. Шарт тиісті қаржы жылына міндеттемелер бойынша бекітілген жеке қаржыландыру жоспарына сәйкес бөлінген қаражат шегінде жасалады және шартты орындау кезінде өнім беруші тарапынан бұзушылықтар болмаған жағдайда көрсетілген мерзім аяқталғаннан кейін, бірақ кемінде екі рет ұзартылады.
 4. Өнім беруші жеткізуді, ал Тапсырыс беруші осы Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын техникалық тапсырмаға сәйкес тауарларды қабылдауды және төлеуді міндетіне алады.

Ақы төлеу нысаны _______ (аударым, қолма-қол есеп айырысу)

Төлеу мерзімі ____________________________________________

Ақы төлеу алдындағы қажеттi құжаттар:__________ (шот-фактура немесе қабылдау-беру актiсi).

Өнім беруші Тапсырыс берушінің алдын ала жазбаша келісімінсіз қандай да болмасын адамға Шарттың мазмұнын немесе оның қандай да бір ережелерін, сондай-ақ Тапсырыс беруші немесе осы Шартты орындау үшін Өнім беруші тартқан персоналды қоспағанда, оның атынан басқа адам берген құжаттаманы немесе ақпаратты ашпауға тиіс. Көрсетілген ақпарат бұл персоналға құпия түрде және шарттық міндеттемелерді орындау үшін қажетті шамада берілуге тиіс.

 1. 9. Өнім берушінің тауарды жеткізуді төлеуді іс жүзінде орындау бойынша осы Шарттың ____ және ____ тармақтарында көрсетілген нысанда және мерзімде жүргізіледі.
 2. Тауарлардың құны _____ теңгені құрайды.
 3. Өнім берушімен тауарларды жеткізу Шартта белгіленген мерзімге сәйкес жүзеге асырылады.
 4. Өнім беруші тарапынан тауарларды жеткізуді кешіктіру Шартты орындауды қамтамасыз етуді ұстап, тауарларды жеткізуді уақытылы орындамағаны немесе заңнамада қарастырылған басқа шаралар үшін тұрақсыздық айыбын төлеп Тапсырыс берушімен Шартты бұзуына негіз болып табылады.
 5. Егер Өнім беруші Шартта көзделген мерзімде тауарды жеткізбесе, Тапсырыс беруші шарт шеңберінде әрбір мерзімі өткен күн үшін Шарттың бағасынан 0,1 % соманы тұрақсыздық айыбы түрінде шегеріп тастайды.
 6. Шарт талаптарын бұзғаны үшін Тапсырыс беруші Өнім берушіге міндеттемелерді орындамағаны туралы жазбаша хабарлама жібере отырып:

1) егер Өнім беруші тауар бөлігін немесе барлығын Шартта көзделген мерзімде (дерде) немесе Тапсырыс беруші берген осы Шартты ұзарту кезеңі ішінде бере алмаса;

2) егер Өнім беруші Шарт бойынша қандай да болмасын басқа да өзінің міндеттемелерін орындай алмаса осы Шартты бұзады.

 1. Дүлей күш жағдайлары туындаған кезде Өнім беруші Тапсырыс берушіге бір жұмыс күн ішінде мұндай жағдайлар мен олардың себептері туралы жазбаша хабарлама жібереді. Егер Тапсырыс берушіден өзгеше жазбаша нұсқаулықтар түспесе, Өнім беруші Шарт бойынша өзінің міндеттемелерін орындауды жалғастырады және дүлей күшке байланысты емес Шартты орындаудың баламалы тәсілдерін іздеуді жүргізеді.
 2. Өнім беруші, осы Шарттың 17-тармағының талаптарын орындаған жағдайда егер Шартты орындауды кешіктіру дүлей күш нәтижесі болса, өзінің Шартты орындауды қамтамасыз етуден айырылмайды және Шарттың талаптарын орындамауына орай тұрақсыздық айыбын төлеуге немесе оны бұзуға жауапкершілік жүктемейді.
 3. Тапсырыс беруші, егер Өнім беруші төлеуге қабілетсіз болса немесе Жосықсыз әлеуетті өнім берушілердің тізіліміне енсе, Өнім берушіге тиісті жазбаша хабарлама жібере отырып, кез келген уақытта Шартты бұза алады. Бұл жағдайда бұзу тез арада жүзеге асады және Тапсырыс беруші, егер Шартты бұзу залал келтірмесе немесе іс-әрекеттерді жасауға қандай да болмасын құқықтарды қозғамаса немесе Тапсырыс берушіге қойылған немесе соңынан қойылатын санкцияларды қолданатын жағдайда Өнім берушіге қатысты ешқандай қаржылық міндеттемелер жүктемейді.
 4. Тапсырыс беруші Өнім берушіге тиісті жазбаша хабарлама жібере отырып, оның бұдан әрі орындалуының орынсыздығына орай кез келген уақытта Шартты бұза алады. Хабарламада Шартты бұзудың себебі көрсетіледі, күші жойылған шарттық міндеттемелердің көлемі, сондай-ақ Шарттың бұзылуы күшіне енген күні көрсетілед
 5. Жоғарыда көрсетілген жағдаяттар негізінде Шарт жойылған кезде, Өнім беруші Шарт бойынша бұзуға байланысты оны бұзатын күні іс жүзіндегі шығындар үшін ғана ақы төленеді.
 6. Тапсырыс беруші мен Өнім беруші тікелей келіссөздер процесінде олардың арасында Шарт бойынша немесе оған байланысты туындайтын барлық келіспеушіліктерді немесе дауларды шешуге бар күш-жігерін жұмсайды.
 7. Егер осындай келіссөздер басталғаннан кейін 21 (жиырма бір) күн ішінде Тапсырыс беруші мен Өнім беруші Шарт бойынша дауды шеше алмаса, тараптардың кез келгені осы мәселені Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес мәселені шешеді.
 8. Шарт мемлекеттік және орыс тiлдерiнде жасалады.
 9. Шартқа сәйкес тараптардың бірі екінші тарапқа жіберетін кез келген хабарлама, кейін түпнұсқасын бере отырып, хат, жеделхат, телекс немесе факс түрінде жіберіледі.
 10. Хабарлама жеткізілгеннен кейін немесе күшіне ену көрсетілген күні (егер хабарламада көрсетілсе), бұл күндердің қайсысы кеш болатындығына байланысты күшіне енеді.
 11. Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер Қазақстан Республикасының салық заңнамасына сәйкес төленуге тиіс.
 12. Осы Шартта Тапсырыс беруші мен Өнім беруші белгіленген тәртіппен келісілген өзге де айыппұл санкциялары немесе Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін өзге де шарттар көзделуі мүмкін.
 13. Осы Шарт Тапсырыс беруші оны Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің аумақтық қазынашылық тіркеуден өткізгеннен кейін және Өнім беруші Шарттың орындалуын қамтамасыз етуді енгізгеннен кейін күшіне енеді.
 14. Осы Үлгілік шарт тауарларды сатып алуды Тапсырыс беруші жүзеге асыру процесінде Тапсырыс беруші мен Өнім беруші арасында туындайтын құқықтық қатынастарды реттейді.

Осы Шартқа енгізілетін кез келген өзгерістер мен толықтырулар Тапсырыс берушінің конкурстық құжаттамасына, Өнім берушінің конкурстық өтініміне және Конкурс қорытындылары туралы хаттамаға сәйкес келуі тиіс.

 1. Тараптардың мекенжайлары мен деректемелері

 

Тапсырыс беруші

______________________________

(толық атауы)

______________________________

(мекен-жайы)

______________________________

(телефоны, факс)

________________________________

(тегі, аты, әкесінің аты

(бар болса)

_______________________________

(қолы) (қолы)

«___»___________________ ____ж

М.О.

 

Өнім беруші

______________________________

(толық атауы)

______________________________

(мекен-жайы)

______________________________

(телефоны, факс)

________________________________

(тегі, аты, әкесінің аты

(бар болса)

_______________________________

(қолы) (қолы)

«___»___________________ ____ж

М.О.

 

 

 

 

 

Написать сообщение

 

Ошибка: Контактная форма не найдена.

×