ЦПК «Социально-экономических дисциплин»

ПЦК жұмысының міндеті:

Колледждің миссиясы мен саясатын басшылыққа ала отырып жұмыс атқару;

Оқытуда инновациялық технологияларды кеңінен қолдану, жоғары білім сапасына қол жеткізу;

Білім алушылардың пәнге деген қызығушылығын арттыра отырып, жан-жақты дамыған, шығармашыл, рухани жағынан қалыптасқан жеке тұлға тәрбиелеу;

Креативті ойлайтын жеке тұлға қалыптастыру;

Қоғамдық пәндерді оқыту арқылы болашақ мамандардың кәсіби  құзыреттілігін қалыптастыру, ұлт жанашыры, отансүйгіш, еңбекқор, жан-жақты дамыған жеке тұлға тәрбиелеу.

ПЦК-ның әдістемелік тақырыбы:

«Педагог шеберлігін арттыру, кәсіби құзіреттілігін жетілу және   жан-жақты дамыған көшбасшылық қабілетке ие кәсіби маман даярлау»

 

 

Написать сообщение

 

Ошибка: Контактная форма не найдена.

×